< Llistat de projectes

Globulització

Olot. 2007

Per comprendre ràpidament la configuració d’una ciutat o d’un territori cal contemplar-lo des d’una certa alçada. Des d’aquesta posició s’evidencien sense interferències els seus trets essencials, la relació de les diferents parts i els límits de l’àmbit geogràfic concret. A part d’augmentar l’abast del camp visible, guanyar alçada també implica una pèrdua de detall.

Acte organitzat amb Joan Carles Roqué, en el marc del desè aniversari de la delegació Garrotxa-Ripollès del Col.legi d’arquitectes de Catalunya.
Amb la col·laboració de Grues Padrosa
Fotografia: Espai Androna