< Llistat de projectes

Sales a través

Olot. 2014

Sis noves obertures travessen els murs de cŕrrega i modifiquen la distribució de l’habitage per tal d’afavorir l’entrada de llum natural i millorar-ne la qualitat espacial.
Els nous eixos visuals desjerarquitzen la relació entre les peces a través dels diafragmes que emmarquen i dignifiquen cadascuna de les escenes quotidianes de la casa.
La reforma reconeix els elements de l’anterior distribució per integrar-los i posar-los en valor; els obsolets passos de porta es requalifiquen com al nou mobiliari.

Finalista Premis d'arquitectura de Girona, 2015

Fotografia: José Hevia